[главная] [архив номеров] [авторам] [редакция] [контакты]
 
 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ

 

Головний редактор: П.Г. Кондратенко

Заступник головного редактора: О.І. Міміношвілі
Заступник головного редактора: М.В. Конькова

Відповідальний секретар: М.Л. Смирнов

 

Редакційна колегія:

Г.В. Бондар (Донецьк)
І.Є. Верхулецький (Донецьк)
С.В. Веселий (Донецьк)
В.М. Грона (Донецьк)
Ф.І. Гюльмамєдов (Донецьк)
В.К. Денисов (Донецьк)
Ю.В. Думанський (Донецьк)
О.А. Єпіфанцев (Донецьк)
І.П. Журило (Донецьк)
В.М. Казаков (Донецьк)
А.М. Кардаш (Донецьк)
Я.Г. Колкін (Донецьк)
В.М. Лобас (Донецьк)
М.Ю. Ничитайло (Київ)
В.І. Русин (Ужгород)
Ю.П. Серняк (Донецьк)
І.Є. Сєдаков (Донецьк)
П.Д. Фомін (Київ)
В.І. Черній (Донецьк)

 

Редакційна рада:

В.П. Андрющенко (Львів)
Бабчак Мар'ян (Пряшів)
О.Є. Бобров (Київ)
В.В. Бойко (Харків)
С.М. Василюк (Івано-Франківськ)
В.О. Вишневський (Москва)
О.Ф. Возіанов (Київ)
І.Д. Герич (Львів)
С.О. Гешелін (Одеса)
В.М. Гранов (С.-Петербург)
В.В. Грубнік (Одеса)
В.І. Десятерик (Кривий Ріг)
І.Я. Дзюбановський (Тернопіль)
І.М. Дикан (Київ)
О.І. Дронов (Київ)
Б.С. Запорожченко (Одеса)
М.П. Захараш (Київ)
О.Є. Каніковський (Вінниця)
В.М. Клименко (Запоріжжя)
Л.Я. Ковальчук (Тернопіль)
В.М. Копчак (Київ)
О.Г. Котенко (Київ)
В.О. Кубишкін (Москва)
Ф.Г. Кулачек (Чернівці)
О.В. Лігоненко (Полтава)
В.І. Лупальцов (Харків)
В.І. Мамчич (Київ)
Б.О. Матвійчук (Львів)
М.М. Милиця (Запоріжжя)
В.Г. Мішалов (Київ)
С.О. Мунтян (Дніпропетровськ)
О.С. Ніконенко (Запоріжжя)
І.Ю. Полянський (Чернівці)
Ю.В. Поляченко (Київ)
М.П. Попик (Львів)
Ю.С. Семенюк (Рівне)
В.О. Сипливий (Харків)
О.Г. Скіпенко (Москва)
Т.І. Тамм (Харків)
М.І. Тутченко (Київ)
Я.П. Фелештинський (Київ)
С.Д. Шаповал (Запоріжжя)
В.О. Шапринський (Вінниця)
Шевчик Орест (Інсбрук)
І.М. Шевчук (Івано-Франківськ)
І.В. Ярема (Москва)
В.Г. Ярешко (Запоріжжя)

 

Свідоцтво про реєстрацію:
серія КВ № 19629–9429ПР від 11 січня 2013 року

 

Видавці журналу:
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
Асоціація хірургів Донецької області
Заславський О.Ю.

 

Рішенням Президії ВАК України журнал внесено до переліку наукових фахових видань України. Протокол № 1-05/2 від 27.05.2009 р.

 

Адреса редакції:
83047, м. Донецьк, вул. Багратіона, 19, Кафедра хірургії та ендоскопії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького;

 

Адреса для кореспонденції:
83047, м. Донецьк, вул. Багратіона, 19, Кафедра хірургії та ендоскопії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького;


Електронна адреса:
ujs@dsmu.edu.ua